* Please insert your id number and select semester

Insert ID
*PDL1101001
Semester
     
           

* Peratusan yang dipaparkan adalah jumlah ketidakhadiran keseluruhan pelajar samada ABSENT, MC LETTER ataupun mempunyai SURAT SOKONGAN untuk kursus tertentu.

* Sila berjumpa dengan jawatankuasa unit disiplin kolej atau pensyarah kursus anda sekiranya terdapat permasalahan berkaitan kehadiran anda. Terima Kasih.

Welcome Student ID Number
Data Record for Semester

Bil Student Name Course Lecturer Details
1
2
3
4
5
6

 

CLASS ATTENDANCE SYSTEM