Piagam Pelanggan

 • Proses pendaftaran pelajar baru akan disempurnakan dalam tempoh tidak melebihi 20 minit bagi setiap pelajar.
 • Setiap pelajar baru dibekalkan dengan 1 naskah buku panduan pelajar dan 1 naskah buku panduan pengajian program pada hari pendaftaran.
 • Dokumen pembayaran elaun sara hidup pelajar yang lengkap dihantar ke Bahagian Kewangan selewat-lewatnya 14 hari bekerja selepas hari pendaftaran.
 • Keputusan peperiksaan pelajar lama diserahkan pada hari pertama pendaftaran.
 • Semua bentuk tuntutan bayaran kepada staf dan pembekal akan dijelaskan dalam masa 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen yang lengkap.
 • Panggilan telefon dilayan dalam 3 deringan pertama.
 • Pelanggan yang berurusan di kaunter akan dilayan dalam tempoh tidak melebihi 10 minit.
 • Jadual waktu mengajar diedarkan kepada guru 1 minggu sebelum sesi pengajian bermula.
 • Jadual penyeliaan diedarkan kepada guru pada minggu pertama akademik setiap semester.
 • Segala maklumat yang diperlukan oleh Pemegang Taruh akan diberi maklum balas dalam masa tempoh 1 minggu daripada tarikh permintaan diterima.
 • Setiap aduan yang diterima akan diberi maklum balas dalam tempoh 10 hari bekerja.

ankara escort bayan

Jadual Kuliah

Januari - Mei 2020 
June - September 2020 
Oktober - Disember 2020

Program Pengajian

 1. Diploma Perakaunan
 2. Diploma Pengurusan Perniagaan
 3. Certified Accounting Techinician